Fókuszban a

Pályázatok

Debrecen

2024-ben megjelenő mezőgazdasági pályázatokFókuszpályázat

2023-12-14 13:58:37
 

1. LEADER Helyi Akciócsoportok támogatása - vidékfejlesztés - 2024. január
2. Erdőkárok megelőzése - erdészet - 2024. január
3. Erdőkárok helyreállítása - erdészet - 2024. január
4. Fiatal erdők állománynevelésének támogatása - erdészet - 2024. január
5. Általános tanácsadási hálózat működtetésének támogatása (Nemzeti Agrárgazdasági Kamara) - tudásátadás - 2024. január
6. Európai Innovációs Partnerség (EIP) együttműködés támogatása - uniós előírásoknak való megfelelést szolgáló innovációs projektek - innováció - 2024. január

7. Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések (gyep) - zöld támogatás - 2024. január
8. Erdőterületeknek nyújtott Natura 2000 kompenzációs kifizetések - erdészet - 2024. január
9. Erdészeti génmegőrzés támogatása - erdészet - 2024. március
10. Agrár-erdészeti rendszerek telepítése és fenntartása - zöld támogatás - 2024. március
11. Földhasználat váltást elősegítő beruházások és azok fenntartása - zöld támogatás - 2024. március
12. Vízvédelmi célú nem termelő beruházások és fenntartása - zöld támogatás - 2024. március
13. Élelmiszeripari üzemek fejlesztésének támogatása - beruházás - 2024. március
14. Kertészeti üvegházakhoz, hűtőházakhoz kapcsolódó, valamint post-harvest fejlesztések támogatása - beruházás -  2024. március
15. Állattartó telepek fejlesztésének támogatása - beruházás - 2024. március
16. Ültetvénytelepítés támogatása (gyümölcs, gyógynövény, borszőlő) - beruházás - 2024. március
17. Díszkertészeti ágazat kisvállalkozásainak támogatása - beruházás - 2024. március
18. Képzések és bemutatóüzemi programok támogatása - tudásátadás - 2024. március
19. Társadalmi vállalkozások fejlesztésének támogatása - vidékfejlesztés - 2024. március
20. Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszer (MKR I. pillér): Agrárkár-enyhítési kockázatkezelési alap - kockázatkezelés - 2024. március
21. Erdőkörnyezetvédelmi többéves kötelezettségvállalások (EKV 1.) - erdészet - 2024. április
22. Erdőtelepítés és fásítás támogatása - erdészet - 2024. április
23. Erdőtüzek megelőzésének és kockázatcsökkentésének támogatása - erdészet - 2024. április
24. EU-s minőségrendszerek létrehozásának támogatása - élelmiszer ellátásilánc -  2024. április

25. Minőségbiztosítási és irányítási rendszerekhez történő csatlakozás támogatása - élelmiszer ellátásilánc - 2024. április

26. Minőségrendszerek tájékoztatási és promóciós tevékenységének támogatása élelmiszer - ellátásilánc - 2024. április

27. Öntözésfejlesztési és vízfelhasználás hatékonyságát javító mezőgazdasági üzemen belüli beruházások támogatása - öntözésfejlesztés - 2024. április
28. Állatjóléti támogatások a húsmarha ágazatban - állatjólét - 2024. április
29. Növényi genetikai erőforrások in situ megőrzésének támogatása - génmegőrzés - 2024. április
30. Antimikrobiális rezisztencia elleni küzdelem kompenzációs kifizetése - állatjólét - 2024. április
31. Mezőgazdasági öntözési közösségek támogatása - öntözésfejlesztés - 2024. április
32. A helyi szükségleteket kiszolgáló árutermelő vagy szolgáltató vállalkozások indításának támogatása - vidékfejlesztés-  2024. április
33. Állati genetikai erőforrások ex situ és in vitro megőrzése - génmegőrzés - 2024. április

34. Termelői csoportok, termelői szervezetek támogatása - termelői összefogás - 2024. május
35. Egyedi tudásátadási szolgáltatások támogatása - tudásátadás - 2024. május
36. Új tanácsadási szolgáltatás indítása - tudásátadás - 2024. május
37. Erdészeti gép- és eszközbeszerzés támogatása - erdészet - 2024. június
38. Az erdei ökoszisztémák klímaváltozással szembeni ellenállóképességének, alkalmazkodásának vagy környezeti értékének növelése - erdészet - 2024. június
39. Gazdaságátadás és gazdaságátvétel támogatása - generációváltás - 2024. július
40. Fiatal mezőgazdasági termelők elindulásának és beruházásainak támogatása - generációváltás - 2024. július
41. Fiatal erdőgazdálkodók támogatása - generációváltás - 2024. július
42. Mezőgazdasági kisüzemek beruházási támogatása - beruházás - 2024. július
43. Európai Innovációs Partnerség (EIP) együttműködés támogatása - alulról jövő innovációs kezdeményezések - innováció - 2024. augusztus
44. Vidéki infrastruktúra fejlesztések támogatása tanyákon - vidékfejlesztés - 2024. augusztus
45. Egyedi szennyvízkezelési megoldások támogatása (önkormányzati) - vidékfejlesztés - 2024. szeptember
46. Infrastruktúra fejlesztés a vidéki térségekben (önkormányzati) - vidékfejlesztés - 2024. szeptember
47. Külterületi utak fejlesztése és karbantartása (önkormányzati) - vidékfejlesztés - 2024. szeptember
48. Állatjóléti támogatások a baromfi ágazatban - állatjólét - 2024. szeptember

49. Erdőkörnyezetvédelmi többéves kötelezettségvállalások (EKV 2.) - erdészet - 2024. október
50. Rövid Ellátási Láncok fejlesztése - élelmiszer ellátásilánc - 2024. október
51. Országos mezőgazdasági jégkármérséklő rendszer fejlesztése - kockázatkezelés - 2024. november
52. LEADER Térségek közötti együttműködés támogatása - vidékfejlesztés - 2024. november
53. A kistelepülések digitális átállásának támogatása - vidékfejlesztés - 2024. november
54. Kistelepülési biomassza projektek támogatása - vidékfejlesztés - 2024. november
55. Térségi aktív-és ökoturisztikai fejlesztések támogatása - vidékfejlesztés - 2024. november
56. Agrárkörnyezetgazdálkodási kifizetések - zöld támogatás - 2024. november
57. Ökológiai gazdálkodás támogatása - zöld támogatás - 2024. november
58. Mezőgazdasági termelők tevékenységének diverzifikációjának támogatása - vidékfejlesztés - 2024. december
59. Működő minőségrendszerhez történő csatlakozás támogatása - élelmiszer ellátásilánc - 2024. december
60. Állati genetikai erőforrások in situ megőrzése - génmegőrzés - 2024. december
61. Állatjóléti támogatások a kiskérődző ágazatban - állatjólét - 2024. december
62. Állatjóléti támogatások a tejtermelő szarvasmarha ágazatban - állatjólét - 2024. december
63. Állatjóléti támogatás a méhészeti ágazatban - állatjólét - 2024. december
64. Mezőgazdasági üzemek digitális átállásának támogatása - beruházás - 2024. december
65. Kertészeti üzemek technológiai fejlesztésének támogatása - beruházás - 2024. december
66. Terménytisztítók, tárolók, szárítók, vetőmagüzemek fejlesztésének támogatása - beruházás - 2024. december
67. Mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszer támogatása - kockázatkezelés - 2025. január
68. A mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás - kockázatkezelés - 2025. január
69. Növényi genetikai erőforrások és mikroorganizmusok ex situ megőrzésének támogatása - génmegőrzés - 2025. január