Fókuszban a

Pályázatok

Debrecen

Közép- és nagyvállalati beruházások támogatásaFókuszpályázat

2020-05-20 09:25:32
közép- és nagyvállalati beruházások költségeinek felét átvállalja az állam, maximum 285 millió Ft értékben.  Az ország teljes területéről (Budapest és Pest megye is) pályázhatnak a cégek, a gyors elbírálást követően a támogatás 100%-os előleg formájában kerül folyósításra akár hat héttel a beadást követően.

A pályázatok benyújtása 2020. november 30-ig folyamatos.  

Pályázati feltételek 1. A Pályázó a pályázatában a) nyilatkozik, hogy 2019. december 31-én nem minősült nehéz helyzetben levő vállalkozásnak, de a koronavírus járvány következtében azzá vált, vagy egyéb pénzügyi vagy gazdasági nehézségei támadtak; b) igazolja, hogy a koronavírus járvány miatt, azzal ok-okozati összefüggésben az árbevétele, vagy a megrendelési állományának értéke legalább 25%-kal visszaesett; c) nyilatkozik arról, hogy nem felelős a gazdasági visszaesésért és a tőle elvárható gondossággal járt el; d) nyilatkozik arról, hogy a felmerült veszteségekre nincs biztosítása vagy a biztosítás alapján nincs lehetőség a felmerült károk teljes megtérítésére; e) nyilatkozik, hogy a pályázata benyújtását megelőzően nem kezdte meg a beruházást.

Támogatott kötelezettségvállalás (támogatott tevékenység) és a támogatás mértéke 1. Nyertes pályázat esetén a Pályázó, mint kedvezményezett a támogató okiratban kötelezettséget vállal, hogy

a) a bázislétszámát a pályázat benyújtásától a beruházás befejezéséig, de legalább 2020. december 31-ig fenntartja;

b) 2021. június 30-ig legalább nettó 150.000 euró értékű beruházást valósít meg Magyarországon.

2. A támogatás mértéke a beruházás megvalósításához szükséges forrás arányában az alábbiak szerint kerül meghatározásra: a) nettó 150.000 euró és nettó 300.000 euró közötti beruházás: a beruházás értékének 30%-a

b) nettó 300.001 euró és nettó 500.000 euró között beruházás: beruházás értékének 40%-a

c) nettó 500.000 euró feletti beruházás: a beruházás értékének 50%-a.

A pályázatra nem nyújthatóak be kérelmek az alábbi ágazatokra, illetve tevékenységekre: acélipar; hajógyártás; szénipar; szintetikusszál-ipar; áruszállítás; elsődleges mezőgazdasági termelés; halászati és akvakultúra-ágazat; energiatermelést, energiaszolgáltatást szolgáló projekthez; kereskedelmi tevékenységhez; koncesszióköteles körbe tartozó tevékenységet megvalósító projekthez; turisztikai tevékenységre irányuló projekt; exporttal kapcsolatos tevékenység. Minden más esetben igényelhető a támogatás! A támogatás mértéke a beruházás megvalósításához szükséges összeget is figyelembe véve kerül meghatározásra. Az 150.000 euró és 300.000 euró közötti beruházás esetén a beruházás értékének 30%- a, a 300.001 euró és az 500.000 euró között beruházás esetén: a beruházás értékének 40%-a, az 500.000 euró feletti beruházás esetén: a beruházás értékének 50%-a (az árak nettóban értendőek).