Fókuszban a

Pályázatok

Debrecen

Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztéseFókuszpályázat

2020-10-08 08:10:19
Pályázók köre: Őstermelők, vagy mikrovállalkozásnak és mezőgazdasági termelőnek minősülő egyéni vállalkozók, vagy szociális szövetkezetek.

Támogatás összege: 15.000 eurónak megfelelő forintösszeg 5 évre

A projekt kizárólag a Vidékfejlesztési Programban meghatározott vidéki térségekben valósítható meg.

Kötelezően megvalósítandó tevékenység a Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított 4. év végére a mezőgazdasági termelő tevékenységből származó, 6000 euró STÉ üzemnagyságot meghaladó üzemméret elérése, vagy a mezőgazdasági termelésből és Annex 1 termék feldolgozási tevékenységből származó értékesítés nettó árbevétel 6000 euró meghaladása.

Benyújtási határidő: 2020. október 01 – 2022. október 01.