Fókuszban a

Pályázatok

Debrecen

Pályázat élelmiszeripari vállalkozásoknakFókuszpályázat

2023-10-04 10:32:33
Az Irinyi Terv Élelmiszeripari Beszállító-fejlesztési Program (a továbbiakban: „ÉLIP BP”) keretében
nyújtott támogatások fő célja a hazai élelmiszeripari termelői kapacitások fejlesztése, illetve a
Magyarországon működő élelmiszeripari vállalkozások kiskereskedelmi láncok és a közétkeztetés
gazdasági szereplői által támasztott igényeinek való megfelelése.


Keretösszeg: 6.000.000.000,- Ft


Pályázat időtartama: 2023.október 12. – október 26.


Támogatás összege: 300 – 500 millió forint vissza nem térítendő támogatás, támogatási intenzitás
maximum: 70 %.


Megvalósítási idő: maximum 24 hónap, de legkésőbb 2026. december 31.


Támogatásban részesíthetők köre:

a) rendelkeznek legalább két lezárt üzleti évvel,
b) éves átlagos statisztikai állományi létszámuk minimum 3 fő
c) éves nettó árbevételük 2020., 2021., 2022. évek legalább egyikében elérte vagy meghaladta a 100
millió forintot,
d) végzett tevékenységük alapján élelmiszeripari vállalkozásoknak minősülnek, és a fejlesztendő
tevékenység, amelyre a támogatást igénylik a TEÁOR 10 főcsoport bármely alcsoportjába (kivéve a
109-es alcsoportot), vagy a TEÁOR 11 főcsoport bármely alcsoportjába (kivéve a 1102 alcsoport)
tartozik vagy éves nettó árbevételük a 2020., 2021., 2022. évek legalább egyikében legalább 50%-a
ezen TEÁOR-okból származik (igazolható módon).
e) amelyek az „Irinyi Terv Élelmiszeripari Beszállító-fejlesztési Program keretében
nyújtott támogatásokból korábban nem részesültek.


Az ÉLIP BP keretében abban az esetben nyújtható támogatás, ha a projekt tekintetében az alábbi
jogosultsági kritériumok együttesen teljesülnek:

- a projekt élelmiszeripari beszállítói státuszt fejlesztő területekhez, termékkörhöz vagy
technológiához (pl. csomagolás) kapcsolódó problémák megoldására alkalmas beruházások,
- a pályázó közétkeztető, élelmiszeripari vállalkozás, vagy kiskereskedelmi lánc jelenlegi vagy jövőbeni
beszállítója lesz a projekt megvalósítási ideje alatt, vagy annak eredményeként, és ezt kétoldalú
együttműködési megállapodással, vagy szándéknyilatkozat becsatolásával igazolja.


Pályázatkészítéssel kapcsolatban érdeklődni lehet:
FÓKUSZBAN IRODA
4026 Debrecen, Péterfia u. 47. 
Tel.: 20/291-06-01